HVORDAN BLIVER JEG EN DEL AF RESERVESTYRKEN?

Reservestyrken består af soldaterne i Reserven og de frivillige i Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og Kystredningstjenesten. Her kan du se, hvordan du søger om optagelse de forskellige steder: